Håll tas­sar­na bor­ta!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Beyon­cé är trött på ma­ken Jay Z:s tä­ta kon­takt med snyg­ga Ri­han­na!

häf­ti­ga krog­brå­ket mel­lan Beyon­cé och

Bse­dan ut­lös­tes en­ligt upp­gift av 45-åri­ge Jay Z:s

ma­ken väg­ra­de läg­ga ifrån sig te­le­fo­nen och kräv­de

-

-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.