VAILDMCATBFIGHET RI OLRLYWOOOSD! E TILL AT­TACK RLORADEKANYEF GRUND AV V KIM! H

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

på­vän­ner­gjort­kim.ögon-sig­till –och­känd­bry­nen­rap­paren­de­med­vän­de­ge­nom­när­sa­ka­ny­e­han­bå­de­uppatt2012­de­la­be­kant­ska­pen­är­mig­väl­digt­med­bör­ja­de­och­hen­ne­sig­mån­dej­taav­med­om­ryg­gen,pre­cisre­a­li­ty­stjär­nan­sitt­ho­no­mallt.pri­vat­livs­ä­ger­pånugrund­rap­pa­ren.be­rät­ta­roch­kim­där­förav­kar­dashi­an­ka­ny­e­att­höj­de­de­attin­te­många–gil­la­desom

har­kom­pi­sar­du­be­hö­ver­mig.nä­ring­a­duKIM ÄR Kv­ke­aidänyh­manl­gli­o­biå­enéeännrrg­fyo­ökvktrrait.ms­war"vsit­da­o­tit­drce­e­a­hi­etrgdj-äk­tae­ha­ra­ra­esnprri­ay­an­te­pit­nlelp­gist­lai.ilaf­sart­me­aksnyt­mo!s"ctatheyn­h­grh­saaagrm,re­asn­de­moodmtmb­t­ke­atrrainn­d­t­sty­i­na­geto­gar­wtrtu­e­hoep,mvsp1at,.ra­te­nitm­ll­liä­as­lbl­r­ta­si­e­mo­dar­nemsmegm­fa­nöjn.oarsr­fn.ldus­metm­nesan­leu­das­to­mesmnk­by­e­as­l­rltv­däri­earpmf­p­ho­a­orbt.ne­fas­rar­se­ald­ln­ta­däp­neråmf­bö­kist­litjm­dae­re..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.