AND­RA BLINGIGA

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

kro­nor.ring­ar­na­till­sam­man­s­ha­han40,ge­nöj­de­da­vid­när­si­gange­li­na­va­rajus­tin­vin­ner.rings­listan­pitt.jo­lie­bli­vitjen­ni­ferö­ver­på­on­beyon­cé­sjay­mil­jo­nersom­från­gjor­de­till­när­victo­ri­ait.enåt­ta18kim­me­den­bradz,ka­ny­e­fri­a­de.men­lor­rai­ne­helst.upp­gest­re75värd­när­bräck­toch­ka­rat­sigsjälv­beck­ham,45,re­jält­he­roux­han­ring­en­ka­rat­kar­dashi­an,mil­jo­ner.mil­jo­neren­kro­nor.aniston,va­r­a­f­ri­a­de.det­då?påö­ver­in­telyd­de­råd­west,di­a­mant­rin­ge­när­det­beck­ham,ock­så.han­förstenska­för­lov­nings-av­kostagäll­deska­och­sch­wartz­hon­det­med­vär­da­ochvil­ke­nåt­ta­tio­hon­med­fri­a­de­ange­li­na­vil­le33-va­ranär39,37,46,ho­n­upp­gesmil­jo­ner.fick­put­ö­ver­att­fick­mil­jo­nerå­ri­ga­bra­den34,fri­a­de­ring­värd­måärso­ma­nöja­ring–när50ring­ha

El­ler blir det en fran­sig klän­ning på den sto­ra da­gen?

den här sti­len…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.