SKILS­MÄS­SA FÖR JA­MIE DORNAN

FIFTY SHA­DES OF PRO­BLEMS…

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Mil­jo­ner kvin­nor världen över dröm­mer

fort­sät­ter:

– Han för­kla­ra­de att det skul­le få hans kar­riär att skju­ta i höj­den. Han för­sök­te över­ty­ga hen­ne om att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.