NGADESOTROHETSSKANDALERNABILDP

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

på­ce­leb­se­nomatt­bild­va­ra­man­me­do­tro­gen­harsom­felett­har­per­son.gängär­hop­pat­säl­lan­pa­pa­raz­zi­s­ö­ver­en­braskak­lar­nai­idé,hä­lar­na.men–ex­tra­härochär­fång­ats­dumt

VÄ ÖREN

–fickd,2odaf,nochål5ln­t2ig,0föd­f1lå­ijc1ae53­le37,od­ge69ix,nda-2ial­to­lov­re­acodrhdd­för­lo­vad­ny­bli­ve­neid2nle,yd­h­ceåksllav­ca­hr­rods­lnt­n­da2gre­bi­i­en­b0lfd­lyr­tot­pap­de­e­nah­daf­get­su­an­kaä1dds2e­te.afe­inns­fru­medMa­ry A, Widm–,idag30,ave­e­e­ginkvsomä­la­dyr­re56..kt­fo­a­hr­tåht­flaa­lerr­ri­an2013själv­fo­to­gra­fe­ra­des­häv­darh­ne­a­do­nectih­nilt­ln­sei­a­hon­cmmkemd­do­aat­tocnmks­hon­mitt.snkä­irl­re­da­nun­der­ddae,tm­hä­end­da­ne,en­hetm­sä­icg­he­arkys­sehl­medS­sehni­taf.,öbrål­hädå­telsl28.43,24,hre­a­det­fast­förakt­nirld­li­pi­puesn­som­ma­ren­he­la­hon­set­neams.nbav­ar­blev­dgeatzööov­r­cje­ha­ri­hopä­in­ren.än­nur2012u­apvb.ara­me­des­rit­nmer­nä­rat­ta"part­ners,twi­light"-smut­sigt­honMc­cor­mac­ke gp­hrå­aa­pap­pa. pe­aztåf­b­ff­hd­hö­a­å­ar­nä­arn­lnrb­nus­nhi­i­alndftö.vl2ns0ta­j0tä­ka­tau­ad­nx­nenidrt(eme­hen­ne,lleedr8rhn.hmi­e­na­å­as­lln­je­fn­pö­dod­kivä­enrd­saeänår­läv­ra­e­sä­gervs­d­fä­ta­je­ränl­rdr­för­ne­ka­de­nei­en­nan­lnak­n­vidnr­na­o­en­seustpt­käl­lae­hae­kopnv­takrri­oä­err­le­lall.stjär­nor­napprpesk­dä­er­laaen­ligt­zasdztoi­em­foomnmt­saj­te­no­i­ma­go­rer­ce­ad­hn­frs)in­a­tur­ligtvisti­u­sat­ty­i­ro.emars.tmz.il­hat­nfel­re.ooncr­hs­dak­föilrjdsöe­be­stämteg­nån­ug­negra­gå vi­da­re, men­kol­le­gan­sa idag Robert är bå­da ahna­ri tly­idcn­ki­ant­gsel­na­pup­sa kstig att det skul­le va­ra En av de mest kän­da otro­hets­af­fä­rer­na nå­gon­sin stod Kris­ten Ste­wart fång­a­des på bild kuc­ki­lu­ran­des med re­gis­sö­ren Ru­pert San­ders Robert Pattin­son av att Ru­pert San­ders var gift och ha­de barn med skå­de­spe­lers­kan Li­ber­ty Ross

ÄR­NING

En an­nan som ta­gits på bar gär­ning med tung­an i fel mun är sång­ers­kan Kat­ha­ri­ne Mcp­hee "Smash"-re­gis­sö­ren Mi­chael Mor­ris ha­de gjort slut med ma­ken Nick Co­kas

Idag är Ashton Kut­cher Mi­la Ku­nis Men un­der re­la­tio­nen med ex­hust­run De­mi Mo­o­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.