RPAPPAS FLIC­KA

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AF,FOVAT:MOA:NEAFJALYLKNOÄEVLTLESRTPERDETSS

det­fy­ra­barns­pap­pan­syns­verk­li­gen.da­vidom­fot­bolls­stjär­nan­beck­ham­har få­rett

Har­per–kdre­aöe­b­vägd–md­häb­tra­ba–väl­taijr­jagsrnr­rä­h­ha­pat­nrvrahnhloä­la­pa­gi­a­å­i­en­mys­red­det­neysr­ln­pä­se­int­lin­mamgharöäcn­neg­het­gkn­be­stäm­mer­frd­t­sy­aör­di­as­le­do­ijtre­cerrrt­nbaödkjei­re­hört­ces,hi­hkt­nnomu­av,oefsnhe­tatmgtrfni­e­e­a­lenn.rpoäb­mattintcai­e­må­nesin­silmsmn­tjktkt­tt­pä­aiä­ef­fo­hr­dj.al­lang­eomn­drä,yö­al­je­el­rk­glä­venrordgbb­tt­ka­sa­mo­te­e­o­hen­roc­co­rä­erkh.äsmårut­rl­narnsnaernk.vad­hnt­ngit­h­påå­aäå­eggrra­o­hafsrknarmk­flic­ko­room­notsoard­sa­hen­nesnm,tae­jicmaän­f­hllrj­gämnkt­tri­e­alldn­veänv­dadf­ps­mo­e­o­atl­tätp­tetbnieps­dod­re­nai­gö­reslnpn­jea.åo­farsa­o­ne­hu­aclvsvti­haif­gi­aa­leilså.mgxsd­pas­tert,gi­grst­tp­f­h­ta­orj­de­to­å­de­derrl­ra­et.av­skaäjskä­irädnvg­tas­gdv­ma­fä­e­aö­itt­dnår­taä­en­rär

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.