LÄC­KERT,

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

tog­ho­mo!”ho­mo/imam­ring­e­nen­ba­ra­och­bru­dar­röst,”pre­stige­fyll­da­mu­sikupp­trä­dan­denun­derqxsu­per-jäklae­mo­to­jäm­lik­het.gay­ga­la­bör­jat,kraft­bi/no­mi­ne­ra­des­kväl­len­närsom­sil­va­nasskrek­fight”.trans.pri­se­toch­rap­pa­re­närochäg­de­stjär­na­nut­mär­kel­ser­tröt­ta­själv­för­tro­en­de­blan­da­des”så­på­i­mams­hon­tack­hår­da­ny­li­gen­ga­lan.löd­till­sil­va­na­och­påär­gud­mo­ti­ve-när­hip­hopre­do­å­retso­rätt­vi­sorin­tåg­fina­fest­hon­rum­de­la­desjag­för­tack­tal­har­medåtär­ger­på­al­la­cir­ku­sall­varut.kysstill­rap­pa­renå­rets­av­flick­vän­nen­ho­mo­sil­va­na­ochi­mam­fick­be­a­tri­ce­enut­sågs­se­ger-eli.tri­va­sjen­ny­ensti­li­gi­ströms­ted­tramp­lju­set.an­tonhysén var

när ge­nom­i­stock­holm.

drog blickarna till sig. Väl­mat­cha­de i svart och vitt var Magnus Carlsson och ma­ken Mats.

Ola Sa­lo såg ut att

"Let's dan­ce"-ak­tu­el­la

på plats.

/Foto:av:al­lan­ja­o­ver­pel­le­källsted­t­presst­nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.