50 NY­AN­SER AV VIMMELK PIR­RIGT

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Vec­kans­rik­tigt,och­pojk­väntv-fo­a­jén,påsmå­pils­ka­bio­du­ken.pro­fi­len­för­lo­va­de­gul­li­ga­of­ba­raso­mo­la­nu!grey”.ce­leb­s­ut­jac­ki­etvå­sig­bri­sing­men­he­la­sig.bör­da­gar­för­grat­tis­först:ferm­kväl­len.på­så­gattse­na­re­kän­dis­pre­miä­rer.nju­ta­för­frisk­ning­ar­stört­för­äls­ka­de­ochönska­rochslog­hen­nes­av­myc­ket­li­te­vi­dePås­ha­desänt­li­gen­bi­o­grafvar­ri­go­let­to­det­dagsi på­och­gul­li­ga­de­no­lagrå­pa­ret­bri­sing­mat­tan.jac­ki­ekra­ma­des­ferm sång­ers­kanltvöåw­be­anrn­gs­rimp,my­sel­le­ring­ros­so­sång­ers­ka­ni­om­bi­omörk­ret.de­a­t­wahl­gre­nas­mom­ma­sa­ra­hv­lagrr­per­nil­laetvns,var­ga.nvais­ra­täprtå­o­wahl­gren för­stock­holm­densto­ra­sam­la­despre­miä­ren­dä­erm­pr.emiär. pås­nusk­til­li ett­av­gäng”fifty

Isa­bel­la "Blon­din­bel­la"

upp en präk­tig be­bis­bu­la. Ma­rie Ser­ne­holt och pojk­vän­nen Qhris Magsi­no var sug­na på li­te

All­fo­to:av:over­pa­u­li­nachar­lot­te­press­bånge­brun­zell/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.