HÄR ÄR DITT LIV I TJE­JER, HUGH HE­FNER

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

med sin ex, men så Hugh bru­kar hål­la sig väl

Leigh, idag 51. Hon är in­te fal­let med Car­rie

dej­ta den då var ba­ra 19 år när hon bör­ja­de

tog slut 57- åri­ge Hugh och när för­hål­lan­det

mil­jo­ner kro­nor. stäm­de hon ho­nom på 40

med mig och – Han lo­va­de att gifta sig

att ta hand om mig, skaf­fa barn. Han lo­va­de sa Car­rie ef­teråt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.