RITA GLÖM­MER IN­TE ETT NEJ

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

I en in­ter­vju med mag­si­net Insty­le UK ny­li­gen be­rät­ta­de Rita hur kro­kig vägen till top­pen har va­rit för hen­ne och hur många gång­er hon har bli­vit ra­tad un­der sin tid som stjär­na.

– Jag har fått nej så många gång­er i min kar­riär. Det be­ty­der in­te att det är över, där­e­mot kom­mer jag ihåg varen­da nej jag har fått i mitt liv. Jag kan in­te glöm­ma dem, sä­ger Rita.

Vil­ken tur att det loss­na­de till slut, då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.