[BUS­TED!]

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att Bru­ce Jen­ner, 65, Som­li­ga lär sig visst in­te av si­na miss­tag.

där en kvin­na dog ha­de man ny­li­gen va­rit iblan­dad i en svår bil­krock

i te­le­fon och kö­ra bil sam­ti­digt kun­nat tro att han in­te skul­le pra­ta

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"-stjärnan (vil­ket även är olag­ligt). Men nej nej.

bakom rat­ten! ver­kar in­te kun­na lå­ta bli att babb­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.