AMBERSLÄPPER AVSLÖJANDEBOK

Veckans NU! - - MIX -

Ha­ha! Du ser ut

som Plu­ra! Mo­del­len Am­ber Rose, 31, tän­ker släp­pa en tell all­bok där hon en­ligt upp­gift ska av­slö­ja mas­sor av smas­ki­ga hem­lig­he­ter om bland an­nat si­na ex Ka­nye West och Wiz Khali­fa. Boken ska he­ta ”How to be a bad bit­ch” och sägs in­ne­hål­la de­tal­jer om hen­nes och Kanyes sex­liv.

– De gjor­de mas­sor av sju­ka sa­ker i sov­rum­met, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.