P-PATZGERTWIGSENRING

Veckans NU! - - MIX -

Det ver­kar som om Robert Pattin­son, 28, verk­li­gen är kär i flick­vän­nen tilli­ka ar­tis­ten Tah­li­ah ”FKA Twigs” Bar­nett, 27. Käl­lor sä­ger att du­on har väx­lat så kal­la­de ”pro­mi­se rings”, vil­ket är un­ge­fär sam­ma sak som för­lov­nings­ring­ar.

– Han vill gifta sig med hen­ne. Han är myc­ket gla­da­re och lug­na­re än för­ut, sä­ger en nä­ra käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.