DREWBARRYMORE GERUTESSÄER

Veckans NU! - - MIX -

Har ni SETT de här

klac­kar­na?! Skå­di­sen Drew Bar­ry­mo­re, 40, har många sträng­ar på sin ly­ra. För­ra året gav hon ut en bok med samlade fo­to­gra­fi­er, och nu släp­per hon en sam­ling es­sä­er om sin upp­växt och om li­vet som mam­ma.

– Jag äls­kar var­ma histo­ri­er som är ful­la med hu­mor och käns­lor, och mitt mål är att den här boken ock­så ska va­ra det, sä­ger Drew i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.