DIAZOMSEX:"DE­TÄR NÅGOTALLABORDEHA"

Veckans NU! - - MIX -

Ca­me­ron Di­az, 42, är in­te rädd för att sä­ga vad hon tyc­ker. I en in­ter­vju med ma­ga­si­net Cos­mo­po­li­tan ny­li­gen be­rät­ta­de hon om för­de­lar­na med att ha sex.

– Det är nå­got väl­digt häl­so­samt som al­la bor­de syss­la med av fle­ra oli­ka an­led­ning­ar, sä­ger Ca­me­ron och fort­sät­ter:

– Be­grän­sa in­te sig själv, ha kul!

Ben­ji Mad­den är nog en rätt så nöjd äk­ta ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.