BRU­CE & KHLOÉ DE­LAR GAR­DE­ROB

Veckans NU! - - MIX -

av. Är man en del av fa­mil­jen Kar­dashi­an finns det alltid nå­gon att lå­na klä­der

och Frå­ga ba­ra Bru­ce Jen­ner, 65, som ny­li­gen sägs ha ge­nom­gått ett köns­byte nu kan väl­ja och vra­ka i 30-åri­ga styv­dot­tern Khloés gar­de­rob.

– Hon har gett ho­nom fle­ra sto­ra lå­dor fyll­da med de­sig­ner­klä­der, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer. Klä­der­na är från ti­den när Khloé var li­te run­da­re. – Hon har gått ner en hel del i vikt och har många top­par som in­te pas­sar läng­re. Men på Bru­ce kom­mer de att se fan­tas­tis­ka ut, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.