Här är Dröm­fa­bri­kens mot­sva­rig­he­ter i Sve­ri­ge

Veckans NU! - - RED CARPET - HEI­DI KLUM & VI­TO SCHNA­BEL = CAMILLA LÄCK­BERG & SI­MON SKÖLD

kan spa­na in Som tur är så är det in­te ba­ra i La la land som man

på många sätt kän­di­sar. I Sve­ri­ge finns det gott om ce­lebs som på­min­ner om si­na kol­le­gor på and­ra si­dan jord­klo­tet…

Hei­di, 41, och Camilla, 40, är två snyg­ga och fram­gångs­ri­ka kvin­nor. Med varsin het toyboy.

JUSTIN BIE­BER = SA­MIR BA­DRAN FA­MIL­JEN KAR­DASHI­AN = FA­MIL­JEN WAHL­GREN

Al­la vill ha Justin, 21. Till och med hans svens­ke mot­sva­rig­het Sa­mir, 24, som en gång sagt att Bie­ber är hans fri­kort. De syns och hörs pre­cis över­allt he­la ti­den. Nu vän­tar vi ba­ra på att fa­mil­jen Wahl­gren ska star­ta en re­a­li­tyshow, pre­cis som fa­mil­jen Kar­dashi­an.

SETH RO­GEN & JA­MES FRAN­CO = FILIP & FRED­RIK

med allt och al­la. Två ra­dar­par som alltid spex­ar och sko­jar

41, Men nog är Filip Ham­mar, 40, och Fred­rik Wi­kings­son, snäp­pet vas­sa­re än Seth, 32, och Ja­mes, 36?

29, och Ken­za, 23, är in­te ba­ra två fa­shio­nis­tor av rang, de har dess­utom vrålsnyg­ga kil­lar.

ELLEN DE­GE­NE­RES & POR­TIA DE ROS­SI = EVA DAHL­GREN & EFVA ATT­LING

Man kan und­ra om Hol­ly­woods po­wer­par Ellen, 57, och Por­tia, 42, har snott sti­len från Eva, 54, och Efva, 63, el­ler om det är tvärtom?

OLI­VIA PA­LER­MO & JO­HAN­NES HUE­BL = KEN­ZA ZOUI­TEN & ALEKS SUBO­SIC

Oli­via,

Det är in­te ba­ra mu­sik­kar­riä­ren som Ga­ga, 29, och Jas­mi­ne, 26, har ge­men­samt, de bju­der bå­da på coo­la out­fits och fri­sy­rer. Vår egen sång­di­va 48, på­min­ner väl­digt myc­ket om en an­nan sång­di­va på and­ra si­dan At­lan­ten, näm­li­gen Ma­ri­ah, 45.

BILL CLIN­TON & MO­NI­CA LEWIN­SKY = AN­DERS BORG & DO­MI­NI­KA PECZYN­SKI

Vi vet, det var länge se­dan Bill, 68, och Mo­ni­ca, 41, ha­de en af­fär. Och An­ders, 47, och Do­mi­ni­ka, 44, ver­kar ju va­ra kä­ra. Men än­då!

RY­AN GOS­LING = ALEX­AN­DER SKARS­GÅRD

Vi vet in­te vem som får oss att dreg­la mest, Gos­ling, 34, el­ler Skars­gård, 38? Hit med en haklapp!

LA­DY GA­GA = JAS­MI­NE KA­RA

MA­RI­AH CA­REY = CA­RO­LA

Ca­ro­la,

ONE DIREC­TION = THE FOOO

Flic­ki­do­ler­na nummer ett i Hol­ly­wood är gi­vet­vis kil­lar­na i One Direc­tion. De svens­ka mot­sva­rig­he­ter­na, The Fooo, lig­ger in­te långt ef­ter i an­tal skri­kan­de fans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.