JUSTIN + HAI­LEY = SANT!

Veckans NU! - - MIX -

Justin Bie­ber, 21, och mo­del­len Hai­ley Bald­win, 18, fort­sät­ter att va­ra my­si­ga med varand­ra. Popstjär­nans 21:a fö­del­se­dag ny­li­gen blev till ex­em­pel en lätt­klädd histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.