LILYCOLEÄRGRAVID

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Lily Co­le, 27, ska bli mam­ma. Det av­slö­jar stjärnan själv på sin Instagram, ef­ter att hen­nes väx­an­de mage väckt upp­märk­sam­het un­der ett eve­ne­mang i London ny­li­gen. Bar­net är hen­nes förs­ta och pap­pan är pojk­vän­nen Kwa­me Fer­rei­ra.

– Jag blev kär i ho­nom ef­ter att vi ar­be­tat till­sam­mans länge. Nu ser jag fram emot vårt barn, skri­ver Lily på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.