SKILSMÄSSAFÖR ROSIEOCHMICHELLE

Veckans NU! - - MIX -

Ro­sie O’don­nell, 52, och hust­run Michel­le Rounds, 42, har an­sökt om skils­mäs­sa. Pa­ret gif­te sig 2012 och har ad­op­te­rat en dot­ter till­sam­mans. Nu har de de­lad vård­nad om tvåå­ri­ga Da­ko­ta.

– Nu vill jag fo­ku­se­ra på min häl­sa och mi­na barn, sä­ger Ro­sie, som ny­li­gen ock­så av­slö­ja­de att hon slu­tar med talksho­wen ”The Vi­ew”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.