EDSHEERANVILL INTESETJOCKUT

Veckans NU! - - MIX -

Mu­si­kern Ed She­e­ran, 24, le­ver mång­as dröm med en blomst­ran­de ar­tist­kar­riär och glam­migt kän­dis­liv. Men hem­ma i gar­de­ro­ben döl­jer han en mörk hem­lig­het, el­ler i al­la fall en gör­del.

– Jag är knub­big och var rädd att se för tjock ut på en ga­la jag skul­le på. Men när jag pro­va­de den gjor­de det mest ont. Det var som en kor­sett, sä­ger han till saj­ten Heat World.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.