FASHIONFOOLS

Veckans NU! - - STREET STYLE -

med si­na Ibland blir det gans­ka ge­nom­skin­ligt att kän­di­sar­na för­sö­ker få upp­märk­sam­het

fall. klä­der. Väl­digt ge­nom­skin­ligt i 24-åri­ga Rita Ora och 29-åri­ga

frå­gan är var­för Li­ber­ty Ross, 36, ha­de på sig byx­or över hu­vud ta­get? Stac­kars Zoe Kra­vitz, 26, som tog sig ett dopp pre­cis in­nan even­tet och fast­na­de i ett mög­ligt gam­malt fis­ke­nät. De go­da ny­he­ter­na är att den 20-åri­ga skå­de­spe­lers­kan över­lev­de vam­py­r­at­tac­ken. De då­li­ga är att klän­ning­en in­te ha­de sam­ma tur.

Ka­vaj el­ler ba­ra ax­lar? Rose Mcgo­wan, 41, kun­de in­te väl­ja och klipp­te av bla­zern på mit­ten för att kun­na ha bå­de och.

37-åri­ga ”Mad men”-stjärnan Ja­nu­a­ry Jo­nes jump­su­it får oss att se rött. Bok­stav­ligt ta­lat.

Lo­re­lei Linkla­ter

– trots 36-åri­ga ”Ga­me of thro­nes”skå­di­sen Gwen­do­li­ne Christi­es out­fit är fak­tiskt cool. om man är fem år och le­ker Bat­man allt­så.

Iri­na Shayks

Det här var ing­en blomst­ran­de out­fit mönst­ret – Pixie Gel­dof, 24.

Den 15-åri­ga sång­ers­kan Tal­lia

Storms kropps­strum­pa sprack när hon drog

på sig den. Som tur var ha­de hon mas­ke­rings­tejp att la­ga den med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.