UN­DER LUP­PEN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Vad sött! Skå­de­spe­lers­kan Hi­la­ry Duff, 27, har fått en teck­ning från sin treå­ri­ge son Luca Cruz. Vi gis­sar dock att han har fått li­te hjälp med att skri­va sitt namn.

Har du ba­kat bul­lar, Noo­mi Ra­pa­ce, 35?

I sep­tem­ber blev al­las vår fa­vo­rit­hunk Ry­an Gos­ling, 34, pap­pa till dot­tern Es­me­ral­da. Nu har han skri­vit hen­nes smek­namn, Es­me, på si­na fing­rar. Om vi äls­kar Ry­an li­te mer nu? Svar ja.

Ny­gif­ta Am­ber He­ard, 28, vi­sar gär­na upp sin vig­sel­ring. Det ha­de vi ock­så gjort om vi gäng­at oss med John­ny Depp.

"Oops". Säl­lan har väl en pla­ne­rad tros­chock på rö­da mat­tan va­rit så up­pen­bar som den­na, Em­ma Sto­ne, 26.

Snac­ka om att mo­de­pro­fi­len Anna Del­lo Rus­so, 52, har en iö­gon­fal­lan­de väs­ka…

Det rå­der ing­en tve­kan om att No Doubt-sång­ers­kan Gwen Ste­fa­ni, 45, har en be­hå på sig un­der trö­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.