MU­SI­KER-MUSK­LER I MA­LI­BU

PÅ BEACHEN MED CAL­VIN HAR­RIS

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Iso­li­ga Ma­li­bu, Ka­li­for­ni­en, tog Cal­vin Har­ris, 31, av sig t-shir­ten och vi­sa­de upp sin mus­ku­lö­sa bringa för om­värl­den ny­li­gen. Det var un­der en le­dig dag som ”Fe­el so clo­se”-stjärnan tilli­ka Rita Oras ex tog med sig nya flick­vän­nen Aa­ri­ka Wolf, 21, till stran­den för att my­sa, ba­da och so­la. Cal­vin spän­de magru­tor­na i ett par grå shorts och själv­klart stack ett par Em­po­rio Ar­mi­ni-kal­song­er fram ovan­för lin­ning­en. Aa­ri­ka bar en färg­glad bi­ki­ni från det po­pu­lä­ra mär­ket Tri­angl samt en bakochfram-vänd keps.

– Cal­vin såg otro­lig ut, skri­ver saj­ten Daily Mail.

NYT­TI­GA SNACKS

Du­on tog en pro­me­nad i sak­ta mak längs det blå vatt­net in­nan de slog sig ner i san­den på varsin hand­duk. Med sig ha­de de flas­kor med vat­ten och en på­se från mat­af­fä­ren Who­le­foods, tro­li­gen fylld med nyt­ti­ga snacks. Aa­ri­ka, som job­bar som mo­dell, träf­fa­de Cal­vin när hon med­ver­ka­de i hans mu­sik­vi­deo till lå­ten ”Bla­me” för­ra året. Cal­vin tog sig tid att spa­na in sin flick­vän när hon rät­ta­de till sin bi­ki­ni­ö­ver­del, och såg verk­li­gen ut att gilla det han såg.

För en dryg må­nad se­dan gjor­de pa­ret sin rö­da mat­tan-de­but på en fest i sam­band med Gram­my Awards.

Ny­li­gen fick vi det sto­ra nö­jet att se dj:n Cal­vin Har­ris näs­tan näck i en kal­son­gre­klam för Ar­ma­ni och då fick vi ett stort sug ef­ter att få mer av hun­ken. Som tur är drog han på strand­se­mes­ter!

"CAL­VIN SPÄN­DE MAGRU­TOR­NA"

Mums! Dj:n Cal­vin Har­ris bjöd på hud när han och flick­vän­nen Aa­ri­ka Wolf åk­te till var­ma Ma­li­bu på sex­ig se­mes­ter ny­li­gen.

Cal­vin tit­ta­de mer än gär­na på sin snyg­ga Vad tän­ker du på för snusk, Cal­vin?

När so­len blev för stark kläd­de Aa­ri­ka

"HAN GIL­LA­DE DET HAN SÅG"

snyg­ga mo­delltjej när hon rät­ta­de till bi­ki­ni­ö­ver­de­len.

Hej söt­nos!

Aa­ri­ka på sig, me­dan Cal­vin fort­sat­te va­ra tröj­lös. In­te oss emot!

Vid ett till­fäl­le kom en li­ten svart­vit hund fram och häl­sa­de på du­on, som sval­ka­de sig med vat­ten un­der da­gen.

Aa­ri­ka var klädd i keps och en färg­glad bi­ki­ni från Tri­angl. Hon och Cal­vin träf­fa­des un­der mu­sik­vi­de­o­in­spel­ning­ar­na av hans hit­låt "Bla­me" för­ra året.

Vi blev su­per­sug­na på Cal­vin när han gjor­de re­klam för Ar­ma­nis kal­song­er i en kam­panj ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.