"ANGE­LI­NA OCH JEN­NI­FER MÅS­TE SLU­TA FRED"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

I över tio år har Jen­ni­fer va­rit bit­ter fi­en­de med ex­ma­ken Brad Pitts nya fru Ange­li­na Jo­lie, 39. Men nu vill Oprah Win­frey, 61, att de ska grä­va ner strids­yx­an och slu­ta fred.

– Hon vill att de ska bli vän­ner en gång för al­la. Hon pla­ne­rar att bju­da in bå­da till sin show, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Jen­ni­fer och Ange­li­na har gjort allt för att und­vi­ka varand­ra se­dan Brad var otro­gen mot Jen med Angie 2005.

– Oprah tyc­ker det är dags att glöm­ma och gå vi­da­re, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.