DOUT­ZEN & KAR­LIE KLIP­PER AV SI­NA VING­AR

Veckans NU! - - MIX -

Bå­de Dout­zen Kro­es, 30, och Kar­lie Kloss, 22, har i fle­ra år job­bat som ” äng­lar” för un­der­klä­desjät­ten Victo­ria’s sec­ret. Men nu är det slut på det då mo­del­ler­na av­slu­tar si­na kon­trakt med fö­re­ta­get.

– Dout­zen har fått ett luk­ra­tivt kon­trakt i Eu­ro­pa och det ha­de kroc­kat med hen­nes upp­drag för Victo­ria’s sec­ret, sä­ger vd: n Ed Ra­zek i tid­ning­en Pe­op­le.

Även för Kar­lie hand­lar det om att and­ra jobb står i vägen.

– Kar­lie har ett stres­sigt år fram­för sig, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.