LIND­SAY LO­HAN DÖMD TILL SAM­HÄLLS­TJÄNST

Veckans NU! - - MIX -

För att ha bru­tit mot sin vill­kor­li­ga dom 2012 döm­des Lind­say Lo­han, 28, till 240 tim­mars sam­hälls­tjänst. Men nu har en do­ma­re be­slu­tat att 125 av de tim­mar som Li­lo räk­nat som jobb in­te god­känns. Där­för har hon nu tre må­na­der på sig att gö­ra om det.

– Hon gjor­de sa­ker som in­te fal­ler in­nan­för ra­mar­na för sam­hälls­tjänst, sä­ger do­ma­ren Ter­ry White.

Skå­di­sen ska ha räk­nat in att träf­fa fans samt att spe­la te­a­ter som sam­hälls­tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.