50 NY­AN­SER AV JESSICA

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Jessica Simp­son, 34, blev så in­spi­re­rad av fil­men "Fifty sha­des of Grey" att hon be­stäm­de sig för att ta någ­ra stäm­nings­ful­la bil­der till­sam­mans med ma­ken Eric John­son, 35, och pub­li­ce­ra dem på Instagram. Eh... Ro­man­tiskt vär­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.