Pret­ty in Pink

Veckans NU! - - MIX -

Pa­stell­fär­gat hår har va­rit på mo­det ett tag. Nu har även Rob­bie Wil­li­ams, 41, ha­kat på tren­den. Men ser han in­te li­te tvek­sam ut till sin nya fril­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.