TRED­JE BAR­NET FÖR VIN DIE­SEL

Veckans NU! - - MIX -

” Fast & fu­ri­ous”- stjärnan Vin Die­sel, 47, har två barn med 31- åri­ga mo­dell­flick­vän­nen Palo­ma Jimé­nez: so­nen Vin­cent Sin­clair, 4, och dot­tern Ha­nia Ri­ley, 6. Nu ut­ö­kas bar­naska­ran till tre, Palo­ma är näm­li­gen gra­vid igen! För någ­ra år se­dan ut­ta­la­de sig Vin om hur det är att se sitt barn fö­das.

– Vis­sa kil­lar sä­ger ” Var in­te med un­der för­loss­ning­en, du kom­mer in­te kla­ra av att se det”. men jag tyc­ker att det är det bäs­ta du kan gö­ra i li­vet, sa han i tid­ning­en Pe­op­le då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.