SO­FIA & JOE STÄL­LER IN BRÖL­LO­PET

Veckans NU! - - MIX -

De för­lo­va­de sig ny­li­gen och världen vän­tar på ett ex­tra­va­gant bröl­lop mel­lan skå­de­spe­lar­na So­fia Ver­ga­ra, 42, och Joe Mag­na­ni­el­lo, 38. Men nu skju­ter de bå­da skön­he­ter­na upp ce­re­mo­nin!

– Vi vil­le gifta oss i som­mar, men Joe kom­mer va­ra upp­ta­gen med att job­ba. För­hopp­nings­vis kan vi gifta oss se­na­re i år, sä­ger So­fia i tid­ning­en Daily Mail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.