1949

Veckans NU! - - MIX -

Allt bör­ja­de med ett helt "van­ligt" för­hål­lan­de och gif­ter­mål. Hugh var ihop med sin förs­ta fru Mildred Wil­li­ams, idag 88, i över tio år och de fick bar­nen Christie och Da­vid till­sam­mans. Det var in­nan Hugh blev Play­boy- kung med he­la världen.

Idag är han

med ( re­la­tivt) stad­gad

hust­run den 60 år yng­re

Men Hugh Chrys­tal Har­ris. med

har hun­nit He­fner, 88,

flam­mor ge­nom en del and­ra har

egen ut­sa­go åren. En­ligt kvin

över 1000 le­gat med ett nor. Här kom­mer

dem! ax­plock av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.