1999

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter skils­mäs­san från Kim­ber­ley var Hugh hjär­tek­ros­sad ( en­ligt ho­nom själv). Han sök­te tröst hos de unga tvil­ling­ar­na San­dy och Man­dy Bent­ley, idag 36, och de flyt­ta­de in i hos ho­nom näs­tan ome­del­bart. Olo­giskt nog tog för­hål­lan­det med de bå­da blon­di­ner­na slut ef­ter att Hugh ha­de fått re­da på att San­dy ha­de va­rit otro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.