2008

Veckans NU! - - MIX -

Tvil­ling­ar­na Ka­ris­sa och Kristi­na Shan­non, idag 25, tog över rol­len som Hug­hs flick­vän­ner ef­ter att Hol­ly och de and­ra flyt­tat från hu­set. De bå­da blon­da mo­del­ler­na höll ho­nom säll­skap i två år. Se­dan blev re­la­tio­nen med Crys­tal Har­ris för se­ri­ös och Hugh bad dem att flyt­ta ut.

– De kom­mer alltid va­ra mi­na vän­ner, men de är in­te läng­re mi­na flick­vän­ner, för­kun­na­de han 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.