IDAG

Veckans NU! - - MIX -

28- åri­ga Crys­tal Har­ris, idag gift He­fner, är Hug­hs tred­je fru. De har va­rit till­sam­mans i sju år, vil­ket mås­te räk­nas som en evig­het i Hug­h­sam­man­hang, och gif­te sig på ny­årsaf­ton 2012.

– Den sto­ra ål­ders­skill­na­den mel­lan oss spe­lar ing­en roll. Jag vill till­bringa den tid jag har kvar med hen­ne, skrev Hugh på Twit­ter ef­ter bröl­lo­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.