2001

Veckans NU! - - MIX -

I bör­jan av 2000- ta­let var Hugh i verk­lig topp­form när det kom till flick­vän­ner. Vid ett till­fäl­le ha­de han så många som sju sam­ti­digt. På den här bil­den syns Tif­fa­ny Ho­li­day, Cat­hi O'mal­ley, Ti­na Jor­dan, Buf­fy Ty­ler, Re­gi­na Lau­ren, Step­ha­nie He­in­rich och Kim­ber­ley Stan­fi­eld, som al­la var i 20- års­ål­dern när de var till­sam­mans med Hugh 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.