SCOTT FRI­A­DE TILL KEN­DALL JEN­NER!

DET SKAM­LÖ­SA FÖR­SLA­GET TILL FLICK­VÄN­NENS SYS­TER

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

TUn­der en blöt fest­kväll ny­li­gen tog Scott Di­sick till­fäl­let i akt att fria. Men in­te till sin flick­vän Kourt­ney Kar­dashi­an – ut­an till hen­nes lil­la­sys­ter Ken­dall Jen­ner!

rots att de har tre barn till­sam­mans och har va­rit ihop i åt­ta år är äk­ten­skap det sista Scott Di­sick, 31, tän­ker på när det gäl­ler Kourt­ney Kar­dashi­an, 35. Du­ons för­hål­lan­de har va­rit ska­kigt ge­nom åren, bland an­nat på grund av Scotts gräns­lö­sa fes­tan­de. Un­der ett par­ty ny­li­gen när Scott ha­de fått i sig ett par drin­kar till­sam­mans med Kourtneys lil­la­sys­ter tilli­ka mo­del­len Ken­dall Jen­ner, 19, kom han på ett skam­löst för­slag.

– Han fri­a­de till Ken­dall. Han gick in­te ner på knä el­ler så, men han sa rakt ut: ” Vi bor­de gifta oss”, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Star och fort­sät­ter:

– Ken­dall sa åt ho­nom att slu­ta hål­la på med vad det nu är han har fått för sig. Hon sa åt Scott att gå hem till Kourt­ney och in­te splitt­ra sin egen familj.

"HON ÄR TRÅ­KIG"

Kourt­ney blev en­ligt upp­gift ur­sin­nig över Scotts ut­spel. På natt­klub­ben 1Oak upp­stod ett enormt bråk mel­lan dem då fri­e­ri­et kom på tal.

– Han sa till Kourt­ney att hon är så stel och trå­kig, vil­ket ba­ra gjor­de hen­ne än­nu ar­ga­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon gjor­de klart för ho­nom att om han in­te skär­per sig så ska hon se till att han ald­rig mer får träf­fa si­na tre barn.

Scott och Kourt­ney har sö­ner­na Ma­son, 5, och Rei­gn, 3 må­na­der, samt dot­tern Pe­ne­lo­pe, 2, till­sam­mans.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

"KOURT­NEY BLEV UR­SIN­NIG"

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjärnan Scott Di­sick har gjort det igen. Gjort bort sig, allt­så. Ny­li­gen fri­a­de han till sin egen flick­väns lil­la­sys­ter Ken­dall Jen­ner!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.