KY­LIE KÖ­PER EGET HUS FÖR 23 MIL­JO­NER

Veckans NU! - - MIX -

Ska man flyt­ta hem­i­från kan man li­ka gär­na gö­ra det or­dent­ligt, re­so­ne­ra­de Ken­dalls sys­ter Ky­lie, 17, och köp­te ett nätt li­tet hus för 23 mil­jo­ner kro­nor. Vil­lan lig­ger i Ca­la­ba­sas, Ka­li­for­ni­en, i sam­ma ex­klu­si­va av­grän­sa­de om­rå­de som bå­de Kourt­ney och Khloé bor.

Hem lju­va hem!

"HON SKA SE TILL ATT

HAN ALD­RIG MER FÅR TRÄF­FA BAR­NEN" När Kourt­ney fick hö­ra att Scott ha­de fri­at till Ken­dall blev hon en­ligt upp­gift ur­sin­nig. "Om han in­te skär­per sig så ska hon se till att han ald­rig mer får träf­fa si­na tre barn", sä­ger en käl­la.

Det var un­der en fest som Scott kom med det skam­lö­sa för­sla­get. "Ken­dall sa åt ho­nom att slu­ta hål­la på med vad det nu är han har fått för sig", sä­ger en in­si­der.

… bland an­nat på grund av Scotts gräns­lö­sa fes­tan­de.

Scott är till­sam­mans med Kourt­ney Kar­dashi­an se­dan åt­ta år till­ba­ka, och för­hål­lan­det har va­rit ska­kigt till och från…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.