VILL DU LA­GA MAT som en stjär­na?

Veckans NU! - - MIX -

In­spi­re­ras av ce­leb­sens favoriter och bjud di­na vän­ner på en rik­tig kän­dis­mål­tid.

Så här gör du: Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ko­ka ma­ka­ro­ner­na en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en. Vis­pa ner mjö­let i mjöl­ken i en ka­strull. Ko­ka upp un­der visp­ning. Till­sätt gräd­de, bul­jong­tär­ning och pep­par. Låt så­sen ko­ka nå­gon mi­nut. Rör ner ma­ka­ro­ner­na och stör­re de­len av os­ten. Häll allt i smor­da por­tions­for­mar. Strö över strö­bröd och res­ten av os­ten. Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 30 mi­nu­ter. För 1 glas: v 5 cl vod­ka v 2 cl per­si­ko­li­kör v 8 cl per­si­kojuice v 1 tsk apel­sin­mar­me­lad v 1 tsk gre­na­din v 4 färs­ka hal­lon v 1 kvist myn­ta v Is För 4 por­tio­ner: v 300 g ma­ka­ro­ner v 3 dl mjölk v 2 msk ve­te­mjöl v 2 1⁄2 dl mat­lag­nings­gräd­de v 1 bul­jong­tär­ning v 1 krm cay­en­ne­pep­par v 5 dl ri­ven ched­da­rost v 2 msk strö­bröd Så här gör du: Blan­da vod­ka, per­si­ko­li­kör, mar­me­lad och is i en

sha­ker. Ska­ka or­dent­ligt. Häll

i ett glass och till­sätt gre­na­din

för fär­gen. De­ko­re­ra med

hal­lon och myn­ta.

För 2 por­tio­ner:

v 2 msk oliv­ol­ja v 1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger v 1 tsk lönn­si­rap

Havs­salt och svart­pep­par v v 8 dl ruc­co­la v 4 dl ko­kad qui­noa ( kyld) v 2 to­ma­ter v 1 dl mand­lar

Så här gör du:

Bör­ja med dres­sing­en. Blan­da ol­ja, vi­nä­ger och si­rap. Kryd­da med salt och pep­par ef­ter smak. Ski­va to­ma­ter­na. Lägg dem se­dan till­sam­mans med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en stor skål och blan­da med dres­sing­en. Ät och njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.