KÄN­DI­STÄTT PÅ LUST­FYLLD LUST­FYLLD PRE­MIÄR

Veckans NU! - - MIX - Even­tet an­ord­na­des av Zap Events

VAD:

film Ga­lapre­miär för Kjell Sund­valls nya ” I nöd el­ler lust”.

HUR:

Kän­di­sar­na sam­la­des på bi­o­graf Ri­go­let­to i Stock­holm för att in­ta ett styc­ke svensk ko­me­di i bi­omörk­ret. Men först ett ( el­ler tre) glas cham­pagne i fo­a­jén.

NAMN: VIMLARE MED NYTT

Vim­mel­proff­set Ernst Bill­gren he­ter nu­me­ra Wil­helm von Kröc­kert. Syf­tet: Att ” frä­scha upp” sitt konst­när­skap. Mag­da­le­na In de Be­tou och Pe­ter Mag­nus­son flan­ke­ra­de en av fil­mens små stjär­nor. Tre av fil­mens många hu­vud­rol­ler spe­las av Jo­han Ul­ve­son, Katarina Ewer­löf och An­ton Lundqvist. Gravidlycka! Tv- sport­pro­fi­len Anna Bro­lin strå­la­de i sin gul­li­ga be­bis­bu­la. Vid sin si­da ha­de hon Ele­o­no­re Sage. Ast­ro­nau­ten tilli­ka su­per­vim­la­ren Chris­ter Fug­lesang tog med sig fru­gan Li­sa på rö­da mat­tan.

Av: Pau­li­na Bånge Foto: Ee­ro Han­nu­ka­i­nen/ All Over Press

Här­li­ga Ed­ward af Sil­lén kra­ma­de på pojk­vän­nen Christof­fer Jansson. Hå­kan Ju­holt och "kul­bon" Åsa Lind­gren tac­ka­de in­te nej till li­te snit­tar och bi­omys. Ernst Bill… För­låt, Wil­helm von Kröc­kert och fru­gan Ju­lia Hell­berg. Ståt­li­ga pro­gram­le­da­ren Lin­da Isacs­son var på gott hu­mör. STRÅ­LAN­DE

STJÄR­NA! Nya skå­di­ses­set Ellen Berg­ström såg ut som en rik­tig su­pers­tar i sin glitt­ri­ga out­fit från Ida Sjöstedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.