GRAN­NA STJÄR­NOR STJÄR­NOR PÅ GRAM­MIS­GA­LAN

Veckans NU! - - MIX - Even­tet an­ord­na­des av If­pi & Tas­te PR

VAD:

hölls på Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­pris Gram­mis­ga­lan Cir­kus i Stock­holm.

HUR:

He­la mu­sik­bran­schen och and­ra kän­di­sar sam­la­des i Cir­kus vack­ra lo­ka­ler på kung­li­ga Djur­går­den i kväl­lens kläd­kod svart, vitt och rött.

Ef­ter­fest:

I fest­lo­ka­len tilli­ka re­stau­rang­en Oper­akäl­la­ren var det stort ga­lej ef­ter ga­lan där gäs­ter­na bjöds på mid­dag och gott att dricka.

VINNAR

DUO! Dj- du­on Re­bec­ca & Fio­na stack som van­ligt ut ur mäng­den och kam­ma­de dess­utom hem pri­set för årets elektro/ dans. Av: Bella Hans­son Foto: Char­lot­te Brunzell/ All Over Press Rap­pa­ren Sil­va­na Imam in­såg stun­dens all­var när hon ställ­de upp på bild. I vitt från topp till tå änt­ra­de sång­få­geln Ca­ro­la Häggkvist den svar­ta mat­tan. I sti­lig ko­stym och glas­ö­gon tuf­fa­de Eric Saa­de till sig fram­för fo­to­gra­fer­na. Ve­te­ra­nen Lill Lind­fors, mot­ta­ga­re av årets he­der­pris, fes­ta­de till det i pal­jet­ter.

ÅRETS AR­TIST! Stjärn­skot­tet To­ve Lo tog hem två pri­ser: årets ar­tist och årets låt. Coo­la Za­ra Lars­son bar mat­chan­de jac­ka och byx­or i färg­grant möns­ter. Kär­lekspa­ret Dan­ny Sau­ce­do och Mol­ly San­dén var gla­da i hå­gen. Systrarna Jo­han­na och Kla­ra Sö­der­berg i First Aid Kit fick en sta­ty­ett för årets al­bum. Sång­ers­kan To­ve Styr­ke gjor­de ett nu­me­ra säll­synt be­sök i vim­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.