JESPER PAR­NE­VIK

Veckans NU! - - MIX -

1. VIL­KA ÄR DI­NA BÄS­TA OCH SÄMS­TA EGEN­SKA­PER?

– Att jag ald­rig ger upp är bå­de min bäs­ta och min säms­ta egen­skap. Det har ju gett mig sto­ra fram­gång­ar, sam­ti­digt som det kan va­ra job­bigt att ald­rig kun­na ge upp. Ibland är det ju skönt att gö­ra det.

2. VAD I DITT LIV ÄR DU MEST STOLT ÖVER?

– Här mås­te jag gö­ra som al­la and­ra för­äld­rar och sva­ra mi­na barn. Jag är väl­digt stolt över vil­ka per­so­ner de har bli­vit.

3. VAD ÄR DET PIN­SAM­MAS­TE DU HAR GJORT?

– Jag skul­le läg­ga till med min båt vid en hamn i Ba­ha­mas, men så la den ena mo­torn av. Det slu­ta­de med att jag kör­de i full rul­le rakt in i en ute­ser­ve­ring som låg pre­cis vid vatt­net. Gäs­ter­na und­ra­de nog vad fan jag höll på med. Det var en törn för egot.

4. BE­RÄT­TA NÅ­GOT SOM ING­EN VET OM DIG!

– Jag har en gam­mal ovana som har hängt med se­dan jag var li­ten. Jag gnug­gar i hör­nen på kud­dar och pil­lar ut al­la fjäd­rar från dem. Det blir alltid ett li­ten hög av fjäd­rar där jag har sut­tit. Min fru blir ga­len på det där.

5. VEM ÄR DEN MEST KÄN­DA PER­SO­NEN I DIN MO­BIL?

– Kanske Will Smith el­ler Ke­vin Cost­ner. Fast det var ett tag se­dan vi hör­des.

NAMN: jesper Par­ne­vik Ål­der: 50 år AKTUELL: I re­a­li­ty­se­ri­en "Par­ne­viks" på TV3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.