ALEX­AN­DER SKARS­GÅRD Jung­frun

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

24/ 8– 23/ 9 Vad du än fö­re­tar dig den här pe­ri­o­den kom­mer du att lyc­kas. Du be­hö­ver in­te oroa dig om det är sa­ker du ald­rig gjort för­ut, det kom­mer gå bra än­då på grund av din otro­li­ga im­pro­vi­sa­tions­för­må­ga. Di­na an­sträng­ning­ar kom­mer in­te hel­ler att gå för­bi obe­märk­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.