Vat­tu­man­nen ADAM LAM­BERT

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

21/ 1– 18/ 2 Du kan bli in­blan­dad i nå­gon an­nans eko­no­mis­ka trub­bel den här pe­ri­o­den, och det är in­te bra. Du är all­de­les för snäll och vill så gär­na hjäl­pa. Den här gång­en mås­te du sät­ta ner fo­ten och sä­ga stopp, in­nan det är för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.