ALY­SON HAN­NI­GAN Vä­du­ren

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

22/ 3– 20/ 4 Ta en pa­us den­na vec­ka, hit­ta nå­got som får dig att tän­ka på nå­got an­nat än jobb just nu. Du har för myc­ket att gö­ra och du kan kom­ma att bli väl­digt stres­sad och ut­mat­tad om du in­te tar det li­te lugnt och kopp­lar av, i al­la fall för en stund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.