MI­RAN­DA KERR Ox­en

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

21/ 4– 21/ 5 Du kan kän­na dig loc­kad att gö­ra nå­got spe­ci­ellt som du har ve­lat länge, men tänk ef­ter no­ga in­nan du fak­tiskt tar tag i det. Du kan kom­ma att ång­ra dig, ef­tersom det hand­lar om en stor för­änd­ring. Jäm­för föroch nack­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.