Vå ge n AVRIL LA­VIG­NE

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

24/ 9– 23/ 10 Den här pe­ri­o­den kan du kom­ma att gö­ra vis­sa dras­tis­ka för­änd­ring­ar i ditt liv, och va­re sig det hand­lar om kar­riär el­ler pri­vat­liv är det till det bätt­re. Du mås­te ba­ra vå­ga ta ste­get. En vän du in­te träf­fat på länge kan ha ett fing­er med i spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.