Följ vec­kans nu!

Eg­gan­de skoj!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Du har väl in­te mis­sat att Vec­kans NU! finns på F ace­book, Instagram och Twit­ter? Där läg­ger vi ut ex­klu­si­va täv­ling­ar , ro­li­ga kän­dis­bil­der och vi­sar en glimt av li­vet på re­dak­tio­nen!

Påsken är här, och ce­leb­sen hopp- as på en glad hög­tid med ka­ni­ner, ägg och cho­klad! Häng med på ett ägg­stra­or­di­närt fi­ran­de!

SÄG HEJ TILL SNOOP BUN­NY

igen? Men Snoop Dogg, 43, har du bytt namn Vi är för­vir­ra­de.

ÄGG­ST­RA KRAM­GO

Hop­par högt av lyc­ka gör den här ko­stym­pryd­da ha­ren som får sit­ta bred­vid sång­ers­kan Ciara, 29.

ETT FAN- TASS- TISKT DJUR Trots att det är påsk tyc­ker ak­tri­sen Krys­ten Rit­ter, 33, li­ka myc­ket om hun­dar som ka­ni­ner. Tur att man in­te är en rädd­ha­re! KA­NIN- TE SLU­TA LE Ales­sand­ra Am­bro­sio, 34, och dot­tern An­ja, 6, har kul med en lån­gö­rad fi­gur.

28 CHO­KLAD- CHOC­KAD Det full­kom­ligt strå­lar om skå­de­spe­lers­kan Nik­ki Reed, 26, när hon får vält­ra sig i ka­nin­for­mad Lindt- cho­klad.

Sssch, säg det in­te till nå­gon. Men det är vin i 45- åri­ga Ma­ri­ah Ca­reys glas och in­te påsk­must…

. NÅ­GON HAR KLÄCKT

EN BRA IDÉ Jag le­ver på hop­pet om att al­la ka­ni­ner

är till mig! SKAL. VI. TA TID

PÅ PÅSKEN?

Li­vet tic­kar på för sång­ers­kan Kes­ha, 28, som här sprang in i en punkt­lig Lil­le Skutt. TUM­MEN UPP FÖR

BRA HÖR­SEL

Rita Ora, 24, tyc­ker det är t( h) op­pen med ex­tra öron.

Fa­ce­book: Vec­kans NU Instagram: @ vec­kansnu

Twit­ter: vec­kans_ nu

OM DU HAR EN RO­SA PÄLS, VILL DU DE­LA DEN MED MIG? "Boom clap"- sång­ers­kan Char­li XCX, 22, snod­de li­te av ka­ni­nens päls och syd­de en jac­ka. DET FINNS HOPP Mo­del­len Hei­di Klum, 41, får säll­skap i gung­an av en hopp­full vän.

. . HA­RE NÅT GÅTT FEL? Vi und­rar li­te hur ko­mi­kern An­dy Dick, 49, mår när vi ser ho­nom springa runt på stan så­här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.