Hett, he­ta­re, Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Även om det ( äntligen) har kom­mit li­te sol till Sve­ri­ge är det be­tyd­ligt var­ma­re i Hol­ly­wood. Så svet­tigt att det finns vis­sa stjär­nor vi skul­le vil­ja ge en sval­kan­de dusch…

Två som har fått det hett om öro­nen är Ka­te Hud­son och Chris Mar­tin. De har näm­li­gen va­rit på dejt på stran­den – trots att Ka­te är bäs­tis med sång­a­rens ex­fru Gwy­neth Pal­trow!

Så hett att man rod­nar blir det om man blädd­rar till si­dan 52 där Chris­sy Tei­gen ploc­kar av sig varen­da tråd på krop­pen och ba­dar näck. Vå­gar du tit­ta?

Det slår gnis­tor om Na­o­mi Campbell och Ca­ra Delevingne – men det är inga he­ta käns­lor som spi­rar ut­an ren ils­ka. Mo­del­ler­na ham­na­de ny­li­gen i en äk­ta cat­fight där de bå­de slogs och drog varand­ra i hå­ret. Grrr!

Svet­tigt var or­det, vi re­kom­men­de­rar att du äter en is­kall glass när du lä­ser det­ta spän­nan­de nummer!

NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bella vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

SI­DAN

46

SI­DAN

52

SI­DAN

82

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.