KRIS JEN­NER HAR DUM­PAT CO­REY!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Kims mam­ma Kris, 59, har av­slu­tat sitt för­hål­lan­de med sin toyboy Co­rey Gam­le, 34, som hon bör­ja­de dej­ta i ok­to­ber för­ra året ef­ter skils­mäs­san från ex­ma­ken Bru­ce Jen­ner.

– De har in­te va­rit ihop på ett tag. Det var helt up­pen­bart att Co­rey ba­ra var ett re­bound, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­daron­li­ne och fort­sät­ter:

– Kris le­tar alltid ef­ter nå­got bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.